Site notice

Oplysninger og udbydermærkning iht. tysk telemedidelov (TMG):

berbel A/S
Birkemose Allé 27, st
6000 Kolding
Tel.: +49 5971/80 80 9-18
E-Mail: info@berbel.dk
Hjemmeside: www.berbel.dk

Ansvarlig for indhold: Karl von Bodelschwingh, Andreas Wolfsholz


Konception / Design / Programmering:
cybob communication GmbH
Große Hamkenstraße 30
49074 Osnabrück
Internet: www.cybob.com
 
Juridisk oplysning:
Alle dette internettilbud indeholdte informationer og angivelser blev omhyggeligt rechercheret og kontrolleret. Disse informationer er en service og erstatter ingen personlig rådgivning. Hverken hjemmesidens ejer eller eksterne leverandører kan overtage ansvaret for at de er rigtige, fuldstændige og aktuelle.
 
Alle informationer tjener udelukkende til at informere online-tilbudets besøgende. I øvrigt er ansvaret begrænset til forsætlighed og grov uagtsomhed. For tredjemands internetsider, som der henvises til via hyperlink, er de pågældende udbydere ansvarlige. Ejeren af dette internettilbud er ikke ansvarlig for indholdet af tredjemands sider. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på udformningen og indholdet af de likede sider. Derfor tager vi udtrykkelig afstand fra alt indhold på de på vores hjemmeside linkede sider, og tilegner os ikke deres indhold. Denne erklæring gælder for alle links, der er anbragt på vores hjemmeside og for alt indhold på de sider, som de hos os viste bannere og grafikker henviser til.
Desuden kan denne hjemmeside uden ejerens viden via et hyperlink være linket med en anden side. Ejeren overtager intet ansvar for indhold, fremstilling eller en eller anden forbindelse til tredjemands hjemmsider.

Desuden tage forbeholder ejeren sig retten til at foretage ændringer eller suppleringer på de informationer, der stilles til rådighed. Der kan ikke udledes nogen retskrav fra de i denne dokumentation beskrevne emneområder.

Indhold og struktur af dette onlinetilbud er ophavsretligt beskyttet. Mangfoldiggørelsen af indhold eller data, især brugen af tekster, tekstdele eller billedmateriale kræver det forudgående udtrykkelige samtykke af ejeren samt hans partnere. Indholdene må hverken helt eller delvis mangfoldiggøres og/eller offentliggøres eller gemmes i et informationssystem uden ophavsmandens tilladelse.

Alle personrelaterede data vil altid blive behandlet fortroligt. Ved indsamling, behandling og udnyttelse af data og enkelte oplysninger overholder vi lovbestemmelserne i den tyske datasikkerhedslov (Bundesdatenschutzgesetz) og telemedieloven (Teledienstgesetz). Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod udnyttelse, behandling eller overførsel af dine data til marketingsformål ved skriftlig meddelelse eller tilbagekalde dit samtykke.