Udtalelser omkring produkter fra berbel

Kolding, 13. januar 2015 – OBH Rådgivende Ingeniører A/S blev stillet opgaven at gennemgå produktkataloget fra Berbel i forhold til dansk lov-givning og byggeskik.

Udtalelser omkring produkter fra berbel

Produktkataloget indeholdt produkterne Moveline, Skyline, Glassline, Ergoline, Formline, Firstline, murkasse, eks-tern ventilator samt udendørs ventilator. Under gennemgangen er udarbejdet et princip for ophængning af emfang i gitterspærskonstruktioner, og der har været dialog omkring taggennemføringer som er det mest normale i Danmark. Der var ikke yderligere bemærknin-ger i forhold til dansk lovgivning og byggeskik.
Efter at have besøgt Berbel’s udstilling hos Byggecentrum i Middelfart, var indtrykket følgende:

  • Høj finish i materialer
  • Flotte designs
  • Meget lydsvag
  • Mange innovative funktioner med Berbel princip og flere forskellige lift løsninger, som enten skjuler emfang helt eller delvist

Det er tydeligt at Berbel har fokus på kvalitet, design og funktion.
Brian Rask Madsen
Bygningskonstruktør MAK
Arkitekt BA
DGNB Konsulent
Lasse Andersen
Ingeniør VVS, Ventilation & Energi
Teamleder Energi