Sikkerhed & andet udblæsningstilbehør

Medsikkerhed god mad


Rund om berbel emfang findes der det stort udvalg af tilbehør til udblæsnings- og recirkulationsløsninger, så der ikke brænder noget på i køkkenet. Dette omfatter berbel trådløse vindueskontakter, vingespjæld, undertryksvagter og andre komponenter. De sørger for, at du med sikkerhed laver god mad.

Emfang med udblæsning har brug for tilstrækkelig lufttilførsel. Hvis der i et åbent køkken er et åbent ildsted i samme rum, så kontakt din skorstensfejer, som så, alt efter bygningsmæssige forudsætninger, fastlægger det nødvendige sikkerhedstilbehør.

Ved en kontrolleret boligventilation bør samspillet mellem emfanget og den kontrollerede lufttilførsel afklares af ventilationsinstallatøren. Her er der brug for en omfattende faglig rådgivning i planlægningsfasen. Et alternativ, som nemt kan realiseres bygningsmæssigt, er brugen af et emfang med recirkulation.

Vindueskontakt

Vindueskontakt

Reguleret tilførsel af frisk luft i forbindelse med dit emfang. Lyset på dit berbel emfang kan kobles separat, så du ikke står i mørke!

Vindueskontak-sæt, med:

  1. Fjernbetjening (modtager) med stikkontakt
  2. Forbindelse stikkontakt med emfang
  3. Tilsluttes ti et berbel emfang, så kun ventilatorerne og ikke hele strømmen (lys) afbrydes
  4. Vindueskontakt til montering på vinduet
  5. Rammekontakt til montering på rammen

  • Fjernbetjent vindueskontakt 1002916
  • Vindueskontakt 6000542

Vingespjæld

Vingespjæld

Kan anvendes som alternativ til berbel murkassen, f.eks. ved udsugningskanal over taget.

EcoSwitch-funktion kan anvendes.

Beskytter mod træk & skadedyr.

Opvarmet indeluft slipper ikke ud.

Hvis der anvendes et lodret rør, skal der findes en løsning til kondensvandproblematikken (montering af kodensvandudskiller el. lign.).

  • Vingespjæld 125 1005218
  • Vingespjæld 150 1005219