Nyt Hus

Skal du bygge nyt hus efter br2015 eller 2020?

Nytænkning har skabt en unik og effektiv løsning


Der skal tages stilling til mange ting, når der skal bygges et nyt hus. En af de meget vigtige beslutninger, som sikrer et godt indeklima er valget af køkkenventilations løsningen. Mange tager en standard løsning og skal leve med at emhætten/emfanget ikke suger rigtigt, da huset er tæt.berbel tilbyder specielt tilbehør som laver en køkkenventilations løsning og derved får emhætten/emfanget til at arbejde sammen med husets ventilationsanlæg og motoriserede spjæld som muliggør et skifte mellem recirkulation og udblæsning.

Udfordring

Der skal ifølge BR2015 etableres udblæsning til det fri fra køkkenet.


Husene er 100% tætte og får ingen erstatningsluft. Dette giver en meget begrænset emhætte funktion.

Løsning

Emhætten monteres i køkkenet med hybridfilteret fra berbel monteret efter motoren. Udblæsningen bliver ført over taget og et motorspjæld åbner og lukker ved signal fra emhætten. Emhætten kan anvendes i recirkulationstilstanden eller udblæsningstilstanden. Dette styres med EcoSwitch tasten på emhætten.Hybridfilteret fungerer som en over- og undertryksventil. Når undertrykket bliver for højt i huset, bliver en del af udblæsningsluften ført gennem hybridfilteret og renset med de 4 kg aktivt kul, inden luften returneres til køkkenet.Emhætten kommunikerer med indeklimaanlægget - og giver dig frihed til selv at vælge mellem 2 tilstande.
Der kan vælges mellem “Lettere madlavning” og “Intensiv madlavning“.

Specielle funktioner

• Energibesparende ved lettere madlavning gennem recirkulation
• Stort luftskifte ved intensiv madlavning gennem udblæsning og erstatningsluft
• Kommunikation med husets ventilationsanlæg
• Den bedste hygiejne med berbel emfang uden fedtfilter – Åbn/tør/ren
• Ingen trækluftberbel har et samarbejde med AirTjek som er specialist indenfor boligventilation. De monterer løsningen i nye huse samt laver udskiftninger i etablerede bygninger.

For the display of YouTube videos it is necessary that you accept marketing cookies. Further information can be found in our privacy policy. Manage cookie settings

Løsningen

Del denne video med dine venner.

Samarbejde

Løsningen er lavet i samarbejde med AirTjek - specialist i boligventilation.

EcoSwitch

Emfang fra berbel har en EcoSwitch som kan give signal til murkasser, motorspjæld og ventilationsanlæg.

Løsningen

På skitsen nedenfor ses 2 forskellige løsninger alt efter om udblæsning sker gennem tag eller ydermuren. Emfanget giver signal til at murkassen / motorspjældet åbnes samtidig med at der gives signal til ventilationssystemet om at gå i maks drift. Hvis der i stedet ønskes at holde på varmen i årets kolde måneder og/eller undgå undertryk i huset er det muligt ved tastetryk at skifte til recirkulation. Nu åbner murkassen / motorspjældet ikke og der gives ikke signal til ventilationsanlægget om at gå i maks drift.

Hybridfilter

Hybridfilteret fra berbel med 5 kg aktivt kul renser madosen og tilbageholder op til 97% af de dårlige lugte. Kullet holder i op til 3 år, hvorefter dette udskiftes med en genopfyldningspakke. Det aktive kul i hybridfilteret fra berbel er meget effektivt og muliggør at emfanget i 80-90% af tiden kan anvendes i recirkulations tilstanden. Udblæsnings tilstanden anvendes, når der opstår kraftig mados fra bacon, fisk, pandekager eller lignende.

Motorspjæld

Motorspjældet åbner og lukker ved signal fra emfanget. Muliggør et skifte mellem udblæsning og recirkulation. Lukker 100% og sikrer derved mod trækluft. Er helt stille selv i blæsevejr, hvor et almindeligt returspjæld kan give lidt mekanisk støj, da det klapper.

Ventilationsanlægget

Ventilationsanlægget får signal fra emfanget om at gå i maks eller en forprogrammeret driftstilstand.Ventilationsanlægget

Efter madlavningen slukkes for emfanget eller det automatiske eftersug benyttes i 10 min. hvorefter ventilationsanlægget får signal fra emfanget om at gå i normal driftstilstand.


Løsningen som skitse

På skitsen ses hvordan emfanget er forbundet til ventilationsanlægget og samtidig styrer et motorspjæld.