Ænderet metode til måling af fedtabsorberingen

DIN-standard til måling af fedtabsorberingen baserer på fedtabsorberingsmetoden på et emfang med fedtfilter. Og et fedtfilter findes som sagt ikke hos berbel. Således har vi indtil nu anvendt en ensartet berbel målemetode i overensstemmelse med den pågældende DIN-standard for berbel emfang til beregning af fedtabsorberingsgraden. Helt enkelt fordi vi synes, at den informerede slutkunde på energilabelen skal kunne se, hvad han reelt får. Ikke mere og især heller ikke mindre.

Fremover vil vi dokumentere fedtabsorberingen med en snæver forståelse af DIN 61591 Hvor meget fedt der ikke absorberes og hvor på en berbel emfang dette opstår, forklarer vi på nedenstående tegninger.

Sammenfattet: Den faktisk gennemførte fedtabsorbering (inkl. overdelen) hos en berbel emfang er højere end dokumenteret på energilabelen. Desuden gælder: Et berbel emfang med det patenterede berbel princip absorberer alt efter model op til 95 % fedt.

På disse steder absorberer et berbel emfang Fedt ab

Fedtet (gul) udskiller på overdelen (1), på drypbakken (2) og på Capillar Trap (3) ved centrifugalkraft.

Der Tages kun hensyn til dele, som kan tages ud

Ved den DIN-standard (DIN 61591), som lægges til grund for målingen, må fedtabsorberingen iht. til punkt 12 i standarden udelukkende måles på dele, som kan tages ud. Dette er på et berbel emfang drypbakken (2) og Capillar Trap (3).

Der tages ikke hensyn til fedtabsorberingen på overdelen

Fordi overdelen ikke kan tages ud, må den pågældende del af fedtabsorberingen på overdelen ved måling iht. DIN 61591 for angivelse af fedtabsorberingen ikke længere dokumenteres på energilabelen. Dette er, alt efter model, op til 10% af fedtabsorberingen.

Tilpasning af Fedtabsorberingsklasserne

Derfor har vi besluttet os for, at reducere angivelserne for fedtabsorberingsklasserne på energilabelen med 10 %. Derfor bliver et A nu til et B og et B til et C.

Vi arbejder stadigvæk, sammen med de relevante myndigheder, på at finde en ordning, hvor der ved måling iht. DIN-standarden også tages hensyn til fedtabsorberingen ved centrifugalkraft. Fagforhandlere finder de tilpassede labeler til de berørte produkter på de pågældende produktsider, så de kan printe dem til at mærke produkterne i deres udstillinger. Produkter, som nu udleveres, er allerede mærket me de tilpassede labeler.